Những lỗi vi phạm nào sẽ bị trừ điểm vào Giấy phép lái xe?

Bộ Công an đã nêu các lỗi bị trừ điểm song chưa quy định trừ bao nhiêu điểm ở các lỗi. Ảnh: V.Dũng.
Bộ Công an đã nêu các lỗi bị trừ điểm song chưa quy định trừ bao nhiêu điểm ở các lỗi. Ảnh: V.Dũng.
Bộ Công an đã nêu các lỗi bị trừ điểm song chưa quy định trừ bao nhiêu điểm ở các lỗi. Ảnh: V.Dũng.
Lên top