Những lãnh đạo nào vừa được bổ nhiệm trong Bộ Công an vừa qua?

Đại tá Nguyễn Văn Viện (phải) nhận chức vụ mới từ ngày 1.6 tại C04 (Bộ Công an). Ảnh: P.V.
Đại tá Nguyễn Văn Viện (phải) nhận chức vụ mới từ ngày 1.6 tại C04 (Bộ Công an). Ảnh: P.V.
Đại tá Nguyễn Văn Viện (phải) nhận chức vụ mới từ ngày 1.6 tại C04 (Bộ Công an). Ảnh: P.V.
Lên top