Những hình ảnh ấn tượng, lời khai bất ngờ ngày xét xử đầu tiên vụ tai biến chạy thận

Buổi chiều, hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi 3 bị cáo.
Buổi chiều, hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi 3 bị cáo.
Buổi chiều, hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi 3 bị cáo.
Lên top