Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Những hình ảnh ấn tượng, lời khai bất ngờ ngày xét xử đầu tiên vụ tai biến chạy thận

Buổi chiều, hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi 3 bị cáo.
Buổi chiều, hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi 3 bị cáo.