Những giờ đấu trí của hình sự với tên trộm có biệt danh “Bàn tay vàng”

Ngân và Thiêm (từ trái qua).
Ngân và Thiêm (từ trái qua).
Ngân và Thiêm (từ trái qua).
Lên top