Những giao kèo bán dâm dưới hợp đồng "Sugar baby" và "Sugar daddy"

Hà Trọng Thắng môi giới cho các cô gái trẻ bán dâm để hưởng lợi. Ảnh: CAHN
Hà Trọng Thắng môi giới cho các cô gái trẻ bán dâm để hưởng lợi. Ảnh: CAHN
Hà Trọng Thắng môi giới cho các cô gái trẻ bán dâm để hưởng lợi. Ảnh: CAHN
Lên top