Những "giang hồ mạng nào" đã lần lượt bị bắt?

Dũng "Trọc" và con nuôi - Khá "Bảnh". Ảnh facebook nhân vật.
Dũng "Trọc" và con nuôi - Khá "Bảnh". Ảnh facebook nhân vật.
Dũng "Trọc" và con nuôi - Khá "Bảnh". Ảnh facebook nhân vật.
Lên top