Những dự án đẩy cựu Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa vào vòng lao lý

Cựu Giám đốc Sở Xây dựng bị bắt do có những sai phạm tại dự án trên khu vực núi Chín Khúc.
Cựu Giám đốc Sở Xây dựng bị bắt do có những sai phạm tại dự án trên khu vực núi Chín Khúc.
Cựu Giám đốc Sở Xây dựng bị bắt do có những sai phạm tại dự án trên khu vực núi Chín Khúc.
Lên top