Những đối tượng trong đường dây vặt trộm gương ở Hà Nội là ai?

Điều tra viên lấy lời khai của Nguyễn Thế Anh - kẻ cầm đầu đường dây trộm gương ôtô ở Hà Nội. Ảnh: V.D.
Điều tra viên lấy lời khai của Nguyễn Thế Anh - kẻ cầm đầu đường dây trộm gương ôtô ở Hà Nội. Ảnh: V.D.
Điều tra viên lấy lời khai của Nguyễn Thế Anh - kẻ cầm đầu đường dây trộm gương ôtô ở Hà Nội. Ảnh: V.D.
Lên top