Những diễn biến bất ngờ của vụ án sản xuất hơn 3,2 triệu sách giáo khoa giả

Các bị can Trần Hùng, Nguyễn Duy Hải (hàng trên, từ trái qua) và  Lê Việt Phương; Phạm Ngọc Hải; Thành Thị Đông Phương (hàng dưới, từ trái qua) liên quan đến vụ án sản xuất sách giáo khoa giả. Ảnh: Bộ Công an.
Các bị can Trần Hùng, Nguyễn Duy Hải (hàng trên, từ trái qua) và Lê Việt Phương; Phạm Ngọc Hải; Thành Thị Đông Phương (hàng dưới, từ trái qua) liên quan đến vụ án sản xuất sách giáo khoa giả. Ảnh: Bộ Công an.
Các bị can Trần Hùng, Nguyễn Duy Hải (hàng trên, từ trái qua) và Lê Việt Phương; Phạm Ngọc Hải; Thành Thị Đông Phương (hàng dưới, từ trái qua) liên quan đến vụ án sản xuất sách giáo khoa giả. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top