Những điểm chung của "Tú ông, Tú bà" môi giới bán dâm nghìn đô

"Tú ông, Tú bà" Lục Triều Vỹ và Nguyễn Thị Hương. Ảnh: Công an cung cấp.
"Tú ông, Tú bà" Lục Triều Vỹ và Nguyễn Thị Hương. Ảnh: Công an cung cấp.
"Tú ông, Tú bà" Lục Triều Vỹ và Nguyễn Thị Hương. Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top