SẮP ĐƯA 6 VỤ ÁN THAM NHŨNG, KINH TẾ NGHIÊM TRỌNG RA XÉT XỬ:

Những chiêu trò chiếm đoạt tiền tỉ