Những chiến sĩ công an trắng đêm trước giờ bệnh viện Bạch Mai dỡ bỏ cách ly

Lực lượng bảo vệ nhắc nhở người và các phương tiện ra vào Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng bảo vệ nhắc nhở người và các phương tiện ra vào Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng bảo vệ nhắc nhở người và các phương tiện ra vào Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Đông
Lên top