Những ẩn họa từ pháo lậu

Đối tượng Vũ Văn Quảng và tang vật là nhiều kilôgam pháo lậu. 
Nguồn: Công an cung cấp
Đối tượng Vũ Văn Quảng và tang vật là nhiều kilôgam pháo lậu. Nguồn: Công an cung cấp
Đối tượng Vũ Văn Quảng và tang vật là nhiều kilôgam pháo lậu. Nguồn: Công an cung cấp
Lên top