Những ẩn giấu giữa cựu Chủ tịch Đà Nẵng với dự án "Vầng Trăng khuyết" của Vũ Nhôm: Trận bóng 10 năm

Mô hình dự án Vầng Trăng khuyết được điều chỉnh sau khi Công ty Cantavil (Hàn Quốc chuyển giao cho Nova 79.
Mô hình dự án Vầng Trăng khuyết được điều chỉnh sau khi Công ty Cantavil (Hàn Quốc chuyển giao cho Nova 79.
Mô hình dự án Vầng Trăng khuyết được điều chỉnh sau khi Công ty Cantavil (Hàn Quốc chuyển giao cho Nova 79.
Lên top