Nhóm trộm cắp xe bị phát hiện từ chiếc ổ khóa có dấu hiệu bị cậy phá

Nguyễn Xuân Tuệ (sinh năm 1985, trú tại Viêm Khê, Hợp Tiến, Mỹ Đức). Ảnh: CAHN.
Nguyễn Xuân Tuệ (sinh năm 1985, trú tại Viêm Khê, Hợp Tiến, Mỹ Đức). Ảnh: CAHN.
Nguyễn Xuân Tuệ (sinh năm 1985, trú tại Viêm Khê, Hợp Tiến, Mỹ Đức). Ảnh: CAHN.
Lên top