Nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma tuý trong căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Tang vật liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội. Ảnh: L.N
Tang vật liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội. Ảnh: L.N
Tang vật liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội. Ảnh: L.N
Lên top