Nhóm thanh niên mang tuýp sắt gắn dao nhọn đi giải quyết mâu thuẫn

Nhóm thanh niên manh động mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: CACC.
Nhóm thanh niên manh động mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: CACC.
Nhóm thanh niên manh động mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: CACC.
Lên top