Nhóm thanh niên lái công nông, gọi đồng bọn cùng phá rừng Đắk Lắk

Hiện trường vụ phá rừng.
Hiện trường vụ phá rừng.
Hiện trường vụ phá rừng.
Lên top