Nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm ở Thanh Hóa, nhiều người bị thương nặng

Hiện trường cuộc hỗn chiến lúc ngoài đường.
Hiện trường cuộc hỗn chiến lúc ngoài đường.
Hiện trường cuộc hỗn chiến lúc ngoài đường.
Lên top