Nhóm thanh niên dùng mã tấu truy sát trong bệnh viện