Nhóm thanh niên chém chết người trong quán bar ở Ninh Thuận lĩnh án

Các bị cáo chém chết người trong quán bar lĩnh án. Ảnh: N.T.
Các bị cáo chém chết người trong quán bar lĩnh án. Ảnh: N.T.
Các bị cáo chém chết người trong quán bar lĩnh án. Ảnh: N.T.
Lên top