Nhóm quái xế đua xe quanh thành cổ Sơn Tây ngày nghỉ lễ

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe quanh thành cổ Sơn Tây bị đưa về về trụ sở. Ảnh: L.N.
Nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe quanh thành cổ Sơn Tây bị đưa về về trụ sở. Ảnh: L.N.
Nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe quanh thành cổ Sơn Tây bị đưa về về trụ sở. Ảnh: L.N.
Lên top