Nhóm nữ quái làm giả sổ đỏ, mở văn phòng công chứng giả lừa người mua đất

Các đối tượng từ trái qua: Hoàng Thị Kiều Trang, Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga. Ảnh: Công an Đồng Nai
Các đối tượng từ trái qua: Hoàng Thị Kiều Trang, Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga. Ảnh: Công an Đồng Nai
Các đối tượng từ trái qua: Hoàng Thị Kiều Trang, Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top