Nhóm người Trung Quốc cấu kết người Việt cho vay nặng lãi qua app lĩnh án

Các đối tượng tại Tòa. Ảnh: Chân Phúc
Các đối tượng tại Tòa. Ảnh: Chân Phúc
Các đối tượng tại Tòa. Ảnh: Chân Phúc
Lên top