Nhóm học sinh đặt hàng, dàn cảnh cướp giật từ nhân viên giao hàng

Cơ quan công an làm việc với Lương Bảo Phúc, Nông Đình Diện. Ảnh: Công an Bắc Kạn
Cơ quan công an làm việc với Lương Bảo Phúc, Nông Đình Diện. Ảnh: Công an Bắc Kạn
Cơ quan công an làm việc với Lương Bảo Phúc, Nông Đình Diện. Ảnh: Công an Bắc Kạn
Lên top