Nhóm đối tượng đuổi đánh điều dưỡng bệnh viện lúc rạng sáng

Điều dưỡng Cường nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Đắk Nông. Ảnh P.T
Điều dưỡng Cường nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Đắk Nông. Ảnh P.T
Điều dưỡng Cường nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Đắk Nông. Ảnh P.T
Lên top