Nhóm đạo chích bẻ khóa hàng loạt xe Honda SH trong 3 giây

Trọng đang thực hiện lại hành vi bẻ khóa xe Honda SH trong tích tắc. Ảnh: H.Phong.
Trọng đang thực hiện lại hành vi bẻ khóa xe Honda SH trong tích tắc. Ảnh: H.Phong.
Trọng đang thực hiện lại hành vi bẻ khóa xe Honda SH trong tích tắc. Ảnh: H.Phong.
Lên top