Nhóm dân chơi bay, lắc trong quán karaoke Seoul

16 đối tượng cả khách và nhân viên quán karaoke bay lắc trong phòng hát bị đưa về trụ sở. Ảnh: Y.Hưng.
16 đối tượng cả khách và nhân viên quán karaoke bay lắc trong phòng hát bị đưa về trụ sở. Ảnh: Y.Hưng.
16 đối tượng cả khách và nhân viên quán karaoke bay lắc trong phòng hát bị đưa về trụ sở. Ảnh: Y.Hưng.
Lên top