Nhóm cựu cán bộ thanh tra giao thông bảo kê xe "vua" như thế nào?

Các bị cáo vụ bảo kê xe "vua" hầu toà. Ảnh: V.Dũng
Các bị cáo vụ bảo kê xe "vua" hầu toà. Ảnh: V.Dũng
Các bị cáo vụ bảo kê xe "vua" hầu toà. Ảnh: V.Dũng
Lên top