Nhóm cướp táo tợn đánh 2 du khách nước ngoài để cướp tài sản

Băng cướp chặn xe du khách cướp tài sản vừa bị Công an quận 2 bắt giữ.
Băng cướp chặn xe du khách cướp tài sản vừa bị Công an quận 2 bắt giữ.
Băng cướp chặn xe du khách cướp tài sản vừa bị Công an quận 2 bắt giữ.