Nhóm côn đồ xông vào trụ sở đánh một kiểm lâm bị thương nặng

Ông H. được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người. Ảnh: Thành Nhân
Ông H. được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người. Ảnh: Thành Nhân
Ông H. được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người. Ảnh: Thành Nhân
Lên top