Nhóm côn đồ tự ý xông vào nhà dân đập phá, đánh người

Khu nhà 36 Chu Mạnh Trinh - nơi nhóm người tự ý xông vào đạp phá cửa nhà và đánh dân.
Khu nhà 36 Chu Mạnh Trinh - nơi nhóm người tự ý xông vào đạp phá cửa nhà và đánh dân.
Khu nhà 36 Chu Mạnh Trinh - nơi nhóm người tự ý xông vào đạp phá cửa nhà và đánh dân.
Lên top