Nhóm chủ nợ dọa sát hại con nợ để đòi trả 1 tỉ đồng

Nhóm tham gia bắt giữ anh B. đòi nợ 1 tỉ đồng. Ảnh: Y. Hưng.
Nhóm tham gia bắt giữ anh B. đòi nợ 1 tỉ đồng. Ảnh: Y. Hưng.
Nhóm tham gia bắt giữ anh B. đòi nợ 1 tỉ đồng. Ảnh: Y. Hưng.
Lên top