Nhóm chủ nợ bắt cóc con nợ đưa ra nghĩa trang ở Hải Phòng, đánh gãy mũi

Nhóm bị cáo bắt cóc con nợ, ép viết giấy vay tiền. Ảnh: V.Dũng
Nhóm bị cáo bắt cóc con nợ, ép viết giấy vay tiền. Ảnh: V.Dũng
Nhóm bị cáo bắt cóc con nợ, ép viết giấy vay tiền. Ảnh: V.Dũng
Lên top