Nhờ vay 500 triệu đồng, một gia đình suýt mất nhà đất

Bị cáo Loan tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Loan tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Loan tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top