Nhờ bạn học nâng điểm cho con, phụ huynh ở Sơn La vướng lao lý

Do bị bệnh gout, bị cáo Thành được nhiều cảnh sát hỗ trợ tư pháp dìu đi. Ảnh: H.Lam.
Do bị bệnh gout, bị cáo Thành được nhiều cảnh sát hỗ trợ tư pháp dìu đi. Ảnh: H.Lam.
Do bị bệnh gout, bị cáo Thành được nhiều cảnh sát hỗ trợ tư pháp dìu đi. Ảnh: H.Lam.
Lên top