Nhìn lại phiên tòa xử ông Đinh La Thăng: Vì sao ông Thăng từ chối nhiều câu hỏi?

Bị cáo Đinh La Thăng và các bị cáo khác tại tòa phúc thẩm.
Bị cáo Đinh La Thăng và các bị cáo khác tại tòa phúc thẩm.
Bị cáo Đinh La Thăng và các bị cáo khác tại tòa phúc thẩm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top