Nhiều tiểu thương đứng ra tố cáo giúp công an bắt Tuấn “Cá”

Công an khám xét nhà riêng Tuấn "Cá" thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Ảnh: Minh Châu
Công an khám xét nhà riêng Tuấn "Cá" thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Ảnh: Minh Châu
Công an khám xét nhà riêng Tuấn "Cá" thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Ảnh: Minh Châu
Lên top