Nhiều thủ tục về căn cước công dân, cư trú sẽ sớm được thực hiện online

Người dân ở Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chíp. Ảnh Hải Nguyễn
Người dân ở Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chíp. Ảnh Hải Nguyễn
Người dân ở Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chíp. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top