Nhiều phụ nữ ở Hà Nội vào nhà nghỉ với trai lạ bị tống tiền

Hai kẻ tống tiền Chu Danh Giang và Nguyễn Trọng Toại (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp.
Hai kẻ tống tiền Chu Danh Giang và Nguyễn Trọng Toại (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp.
Hai kẻ tống tiền Chu Danh Giang và Nguyễn Trọng Toại (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top