Nhiều phụ nữ đánh bạc, Viện kiểm sát nhắc Hội phụ nữ "lưu tâm"

Đường dây lô đề lớn có nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh tham gia bị Công an thành phố Hà Tĩnh triệu tập, bắt giữ giữa tháng 1.2021. Ảnh: CACC
Đường dây lô đề lớn có nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh tham gia bị Công an thành phố Hà Tĩnh triệu tập, bắt giữ giữa tháng 1.2021. Ảnh: CACC
Đường dây lô đề lớn có nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh tham gia bị Công an thành phố Hà Tĩnh triệu tập, bắt giữ giữa tháng 1.2021. Ảnh: CACC
Lên top