Nhiều người vẫn mắc lừa nhóm giả danh công an, gọi điện thoại

Hai bị cáo giúp sức nhóm lừa đảo qua điện thoại, tại phiên tòa sơ thẩm hoãn gần đây.
Hai bị cáo giúp sức nhóm lừa đảo qua điện thoại, tại phiên tòa sơ thẩm hoãn gần đây.
Hai bị cáo giúp sức nhóm lừa đảo qua điện thoại, tại phiên tòa sơ thẩm hoãn gần đây.
Lên top