Nhiều người bị sập bẫy khi vay tiền ưu đãi qua điện thoại

Một mẫu bưu phẩm lừa khách hàng khi vay tiền qua điện thoại và nhận bưu phẩm nộp phí bảo hiểm khoản vay. Ảnh: Hoàng Anh
Một mẫu bưu phẩm lừa khách hàng khi vay tiền qua điện thoại và nhận bưu phẩm nộp phí bảo hiểm khoản vay. Ảnh: Hoàng Anh
Một mẫu bưu phẩm lừa khách hàng khi vay tiền qua điện thoại và nhận bưu phẩm nộp phí bảo hiểm khoản vay. Ảnh: Hoàng Anh
Lên top