Nhiều kẻ côn đồ tấn công nhóm phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Kẻ côn đồ tấn công phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tác nghiệp trên địa bàn phường Long Biên (Quận Long Biên - Hà Nội).
Kẻ côn đồ tấn công phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tác nghiệp trên địa bàn phường Long Biên (Quận Long Biên - Hà Nội).
Kẻ côn đồ tấn công phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tác nghiệp trên địa bàn phường Long Biên (Quận Long Biên - Hà Nội).
Lên top