Nhiều gói nghi ma túy dạt vào bờ: Nhận định có vấn đề bất thường trên biển

Các gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá đựng trong thùng nhựa được phát hiện dạt vào bờ biển Quảng Trị. Ảnh: CT.
Các gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá đựng trong thùng nhựa được phát hiện dạt vào bờ biển Quảng Trị. Ảnh: CT.
Các gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá đựng trong thùng nhựa được phát hiện dạt vào bờ biển Quảng Trị. Ảnh: CT.
Lên top