Nhiều đối tượng vây chém xe dân phòng ở Đồng Nai tuổi chưa thành niên

Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ_Ảnh: CTV
Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ_Ảnh: CTV
Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ_Ảnh: CTV
Lên top