Nhiều đối tượng dương tính với ma túy tại quán Karaoke giữa mùa dịch

Có 10/15 đối tượng dương tính với ma túy tại quán Karaoke Family. Ảnh: C. Quang.
Có 10/15 đối tượng dương tính với ma túy tại quán Karaoke Family. Ảnh: C. Quang.
Có 10/15 đối tượng dương tính với ma túy tại quán Karaoke Family. Ảnh: C. Quang.
Lên top