Nhiều dân chơi đất Cảng bị bắt giữ tại quán karaoke khi đang sử dụng ma túy