Nhiều cựu sếp giáo dục ở Sơn La hầu tòa trong vụ án sửa điểm thi

Bị cáo Trần Xuân Yến bị dẫn giải vào phòng xử sáng nay.
Bị cáo Trần Xuân Yến bị dẫn giải vào phòng xử sáng nay.
Bị cáo Trần Xuân Yến bị dẫn giải vào phòng xử sáng nay.
Lên top