Nhậu xong, nhóm đối tượng tấn công chốt bảo vệ rừng, cướp tài sản